VUKOREPA GORDANA

Životopis

Rođena je 1954. u Zagrebu. Nakon završene grafičke škole radi u Vjesniku kao reprofotograf do umirovljenja (2005.), kada počinje pohađati Likovnu radionicu u Pučkom otvorenom učilištu, pod vodstvom prof. Dubravka Lepeja. Pretežito slika tehnikom akrilik na platnu. Izlagala je na tri samostalne i većem broju grupnih izložbi. Članica je Hrvatskog likovnog društva i Udruge slikara amatera Ama Artem.

Adresa: Cernička 21, Zagreb Tel.: 091/9148627