RADOJKA TONKOVIĆ

Životopis

Tonković Radojka Rada rođena je 1933.godine u Mostaru.Višu ekonomsku školu završila je na Fakultetu za Vanjsku Trgovinu u Zagebu.Radila je kao ekonomist u tvornici "RADE KONČAR" do mirovine.Želju i ljubav za slikanjem nosi iz mladosti. Likovno obrazovanje počela je stjecati u likovnoj sekciji R.KONČAR kod akademskog slikara ANTE SCHRAMADEI,likovnoj sekciji RKUD-a "PAVAO MARKOVAC" kod akademskog slikara MARTE MAKANEC.Zatim pohađa školu slikanja u Centru za likovni odgoj Grada Zagreba(memorijal JOZE KLJAKOVIĆA) i dobiva diplomu 1993 godine kod profesora akademskog slikara VJERE LALIN i akademskog slikara DORE KOVAČEVIĆ. Radi u ulju ,akvarel,gvaž,tempera i dr.Za njen rad pisali su profesor dr.A. Bauer,profesor I.Krakić i profesor B.Čavar. Izlaže od 1986.god. na skupnim izložbama likovne sekcije "RADE KONČAR",RKUD-a PAVAO MARKOVAC,Otvoreno sveučilište za treću dob profesor D.LEPEJ. Od 1993.god. je član zajednice likovnih radnika Zagreb "ZLRZ",kada se i uključuje u rad društva. Ima šest samostalnih izložbi i sto pet skupnih izložbi. Sudjeluje na izložbi AMATERSKOG LIKOVNOG STVARALAŠTVA općine Centar "Galerija školska knjiga Zagreb" te na "X" SMOTRI AMATERSKOG LIKOVNOG STVARALAŠTVA TREŠNJEVKA "Galerija Društveni Dom Trešnjevka" i dr. Od 2003.god. izlaže na smotri profesionalnih i neprofesionalnih slikara "GRIZIA-Zavičajni muzej grada Rovinja".