ŠKORIĆ MARIJA

Životopis

Datum rođenja: 25. 09. 1970. Obrazovanje: 2005. Upisala doktorski studij iz filozofije na Sveučilistu u Beču (tema ontologija snova) 1997-2003. Filozofski fakultet Družbe Isusove – smjer filozofije i religijskih znanosti, zvanje diplomirana filozofkinja i religiologinja 1985-1989. Srednja škola ″Vladimir Nazor″ u Crikvenici – ekonomski stručni radnik Slikanjem se bavim od 1990. godine. Prve tehnike su bile tuš, olovka i uljane pastele. Zadnjih nekoliko godina isključivo radim s akrilikom na platnu. Godine 2006. i 2007. u Beču sam imala dvije manje samostalne izložbe, te 2010. g. veću samostalnu izložbu u Narodnoj knjižnici u Novom Vinodolskom. Slikanje se kod mene pojavljuje kao nužda i kao protuteža raciju koji se razmahao kroz filozofijsko rasčlanjivanje slike svijeta. Slika je za mene kao i san nešto više ili manje apstraktno koje nas uvodi u nepoznato u nama i pomaže postepenom artikuliranju i uvođenju toga u svijesno i racionalno. Za mene je izvor slike uvijek nesvijesno i emocija koje se materijalizira kroz odnos boja i linija koje dočaravaju proces koji se trenuto ne može i ne treba staviti u shemu racija. Slika je kao zrcalo koje nas kroz svoju strukturu uvlači u novo u nama. Otvara nove dimenzije i ukida vremenitost. Boje su kao i tonovi u glazbi brojevi osnovni i najapstraktniji gradbeni elementi Bitka koji pogađaju njegovu najdublju srž i kao takvi su jedno, dobro, istinito i lijepo, kao što to kaže skolastička metafizika.

Adresa: Žumberačka 5, Zagreb, 10 000 - Hrvatska

Tel./mob.: 01/ 369 80 94 095 852 8214

E-mail: marija.skoric@gmail.com

Web stranica: www.marijaskoric.com