ŠAF VERA

Životopis

Vera Šaf, rođena u Dalju, diplomirala na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Radi kao profesorica u Srednjoj školi u Koprivnici 29 godina. Slikarstvom se aktivno bavi od 2001.godine.Kroz tri godine, pod vodstvom gospodina Ivana Lovrekovića je savladala različite slikarske i crtačke tehnike.Izlagala je na dvanaest samostalnih izložbi u Koprivnici, Đurđevcu, Osijeku,Grubišnom Polju, Vukovaru, Dalju i Ludbregu. Izlagala je na tridesetak zajedničkih izložbi u Koprivnici, Zagrebu, Križevcima, Bjelovaru, Ludbregu, Ernestinovu, Varaždinskim Toplicama . Sudjelovala je na mnogim likovnim kolonijama, humanitarnim akcijama, Podravskim motivima,vodila radionice za djecu i mlade. Slike su joj postavljene u crkvama i nekim galerijama. Član je Udruge za kulturu i umjetnost «Ivan Lacković-Croata» Koprivnica, pri kojoj je predsjednica Likovnog kluba «Golubica».Član je Hrvatskog likovnog društva Zagreb,LU Leonardo Grubišno Polje, LU Motacila alba Ješkovo.