PEVEC ŽELJKO

Životopis

Slikar naivac Željko Pevec, iako je dijete Zagreba, rođen na Jelačićevom trgu 1954 godine, đak zagrebačke škole pimjenjene umjetnosti usmjeren je na ruralni ambijent, na prirodu, selo, život na selu, na ljepotu lista, svijeta, kukca. Njegov izravni interes za život životinjai biljaka i za sadržaje seoskih dvorišta očituje se već u preškolskim i školskim godinama. Crtež, olovka i papir ispunjavali su dječaka više od igre s vršnjacima. Na putu do škole u kojoj je taj crtež usavršen i obogačen kolorom dječak je izrađivao svoj pogled na svijet oko sebe. Orjentirajući se na motive i sadržaje iz prirode Željko Pevec se od djetinstva igrađuje kao slikar života u njoj. Na slikama Željka Peveca dominira motiv pezaža koji nije beživotan , u kojem se odvija priča o životu, koji diše i pulsira. Rijeđe ga inspiriraju interijeri i motivi mrtve prirode. Pevec ih rađe ugrađuje u živi peisaž. Željka Peveca kao likovnog slikara otkriva likovni kritičar prof. Juraj Baldani. On ga predstavlja na izložbi u Novom Vinodoslokm 1981 godine, nakon čega sljedi niz izložbi u Njemačkoj, Austriji, Italiji.