PAVKOVIĆ JELENA

Životopis

Rođena je u Srijemu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U centru za likovni ogojgrada završila je keramiku, kiparstvo, tamiseriju, slikanje. Primjenjenom umjetnošću se abvi već dugi niz godina, a posljednjih godina intenzivnije slika. Radi pretežno u tehnici ulja. Članica je HLDa, izlaže samostalno i na skupnim izložbama, sudjeluje na likovnim kolonijama humanitarnog karaktera.

Tel: 016214561