MILINKOVIĆ LJERKA

Životopis

Ljerka Milinković rođena je u Zagrebu 1945.godine. Diplomirala je i stekla zvanje magistre znanosti u polju biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te radila u Plivi do mirovine. Uvijek je pokazivala sklonost ka umjetnosti, napose slikarstvu a tek u mirovini na poticaj obitelji i prijatelja počela je aktivno slikati. Od 2006. godine do danas slikarstvo izučava u Otvorenom učilištu u Zagrebu u klasi prof.D.Lepeja. Koristi se tehnikom ulje na platnu i akrilik na platnu. Članica je Hrvatskog likovnog društva (HLD) Zagreb. Sudjelovala je na desetak skupnih izložbi i likovnih kolonija. Svoje slike donirala je u dobrotvorne svrhe.

Adresa: Dežmanova 7, Zagreb Telefon: 01/4847358 e-mail: ljerkamilinkovic2@gmail.com