MALENICA KATICA

Životopis

rođena je u Šibeniku. Živi dijelom u Biogradu na moru, dijelom u Zagrebu. Diplomirani je ekonomist. Slikanjem se bavi preko 25 godina. Likovnu naobrazbu stekla je u Likovnom centru Memorijala « J.Kljaković» u Zagrebu, pod vodstvom akademske slikarice Vjere Lalin, kao i u školi akademske slikarice Marte Makanec. Sudjelovala je u preko 100 grupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u radu više kolonija, te u raznim dobrotvornim akcijama tijekom Domovinskog rata. Priredila je dosad 12 samostalnih izložbi. Radi u više tehnika, sada u akvarelu i suhom pastelu. Član je Hrvatskoga likovnog društva Zagreb.

Adrese: 23210 BIOGRAD NA MORU, Put Primorja 15 Tel/fax 023 38 41 79 10000 ZAGREB, Mandaličina 10A Tel/fax 01 37 73 416Adrese: 23210 BIOGRAD NA MORU,

Put Primorja 15 Tel/fax 023 38 41 79 10000 ZAGREB, Mandaličina 10A Tel/fax 01 37 73 416 GSM. ++385 (0) 91 5331 774 Mail: katica.malenica@globalnet.hr