ĆOSIĆ VINKO

Životopis

Rođen sam 24. 04. 1957. godine u Tomislavgradu - Završio sam Školu primjenjene umjetnosti u Splitu - Bio sam dugogodišnji član likovnog društva, grupa 69 i od samih početaka sam član sadašnjeg Hrvatskog likovnog društva HLD Sudjelovao sam na dosta samostalnih i zajedničkih izložbi, te na izložbama koje su bile humanitarnog karaktera