CIMER MIROSLAV

Životopis

Rođen 1949.godine u Osijeku, ekonomist po struci u kojoj još i danas radi. Slikarstvom se bavi od najranije mladosti za što već tada dobija pohvale za prvu tehniku rada u temperi. Sve protekle godine aktivno sudjeljujeu brojnim likovnim kolonijama u Hrvatskoj, povremeno Austrije i Slovenije,te se sustavno bavi slikarstvom i kiparstvom u rasponu proteklih tridesetak godina. Član je HDLU»Mansarda» i « HLD-Zagreb. Svoju inspiraciju nalazi u tehnici akvarela ,s temom mora, uvala , kamenjara, starih primorskih kaleta i ribarica u malim lučicama . Zimski motivi kakvih se sjeća još iz djetinjstva ,česta su tema u njegovom širokom opusu. "Na njegovim akvarelim kamen je u plićaku oživio,slušamo udaranje valova o žal , osjećamo mirise mediteranaskog bilja a sve se ocrtava u plavetnilu neba i odsjajima sunca»......sp. Osim tematski akvarela mora i ugođaja naših primorskih kala,autor ljubav prema gradu Zagrebu nastoji trajno oslikati na sebi svojstven način- spomenicima kulture, vedutama parkova Zagreba ili ulicama koje žive užurbani ritam grada ili nekih koje su usnule u tišini. Akvarel je umjetnost atmosfere uhvaćenog trenutka. Mnoge od njegovih slika nalaze se u privatnom vlasništvu ili su dio prodajnih izložaka u galerijama Zagreba i drugih gradova. Česti je učesnik humanitarnih dobrotvornih akcija za pomoć djeci i odraslima te donacija -Humanitarna Zaklada za djecu Hrvatske.

Adresa: Gundulićeva 33 (Zagreb) E-mail: miroslav.cimer@zg.t-com.hr