Marita Burić Teskera

Životopis

Rođena 30.5. 1969. g. u Kominu na ušću Neretve. Osnovnu je školu završila u Kominu, a gimnaziju u Metkoviću.
Diplomirala je hortikulturu na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao ovlaštena krajobrazna arhitektica. Živi i stvara u Velikoj Gorici.
Uvijek ju je zanimala umjetnost. Osobito voli radove u keramici. Modeliranjem glinom počela se baviti prije nekoliko godina.
Od 2013. godine pohađa radionice gline u atelieu Lidije Boševski. Sama istražuje, uči, eksperimentira. Primjenjuje razne tehnike izrade keramičkih predmeta.
Izrađuje predmete primjenjene umjetnosti, keramičke slike- reljefe. U izradi predmeta često se služi uzorcima iz prirode koji su joj neiscrpna inspiracija.
Članica je HLD-a i udruge Terakota. Sudjelovala je u radu kolonije keramike. Izlagala je na više skupnih izložbi.